GDPR

Vážení zákazníci,

 

v souvislosti s novým nařízením EU týkající se ochrany osobních dat /GDPR/ Vás informujeme o následujícím:

 

Správce Vašich osobních udaju je společnost:    

 

OPTIK-CVIKR

JABLONECKÁ 423

PRAHA 9 19000

IČO: 45845964

 

Jako správce osobních udaju zodpovídá za to,aby osobní udaje byly zpracovávány  v souladu s aktuální legislativou

 

Jaké osobní udaje zpracováváme a proč?

 

Standartní osobní udaje -identifikační a kontaktní

Zvláštní kategorie osobních udaju,udaje potřebné pro poskytování zdravotní péče,vedení dokumentace dle vyhl. č.98/2012 sb. o zdravotnické dokumentaci a vykazování zdravot. Péče

Zákonem stanovené povinnosti,např.:archivace učetních dokladu,kde jsou os. udaje zákazníka, vyřizování reklamací zákazníku

 

Příjemci ,kterým jsou osobní udaje zpřístupněny:

 

Standartní osobní udaje subjektu mohou být poskytnuty dodavatelum Spravce ,kteří spolupracují se Správcem na základě smlouvy.Osobní udaje mohou být na základě zákonné povinnosti poskytnuty orgánum veřejné moci.

Zvláštní os. udaje vedené ve zdravotnické dokumentaci mohou být poskytnuty osobám s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace dle § 65 zákona o zdravotních službách.Dále mohou být zvláštní os. udaje poskytnuty zdravotním pojištovnám při předávání dokladu v rámci vykazování zdravotní péče a uhrad zdravotnických prostředku.

Osobní udaje nebudou poskytovány příjemcum z třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

Výmaz osobních udaju

 

Osobní udaje subjektu všech kategorií budou vždy vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby,po kterou je Správce povinen tyto udaje uchovávat.

V případě,že není stanovena zákonná povinnost,budou osobní udaje uchovávány po dobu obchodní činnosti Správce nebo do momentu ,kdy bude požádáno o výmaz subjektem udaju.Výmaz osobních udaju není možné provést před uplynutím zákonné povinnosti pro uchovávání osobních udaju,jeli tato povinnost stanovena.

 

Tyto zásady zpracování osobních udaju mohou být opraveny z duvodu nesouladu nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavku.

 

Naposledy aktualizováno ke dni 25.5.2018